Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

    Bemutatkozik óvodánk

"ITT MINDEN ÉRTED VAN, ÉREZD JÓL MAGAD!"
 
A Játékvár Tagóvodában 48 éve folyik a nevelő - oktató munka,  kertvárosi környezetben. 

4 vegyes életkorú csoportban 8 óvodapedagógus és 4 szakképzett dajka várja a 2,5 – 7 éves korú gyermekeket. Munkánkat 2 pedagógiai asszisztens, 3 fejlesztő pedagógus és 2 logopédus segíti.
A vegyes életkorú gyermekek együtt nevelését évek óta folytatjuk, mert meggyőződésünk, hogy ebben a nevelési folyamatban óvodás gyermekeink képesség fejlődése gyorsabb ütemet mutat az átlagnál.

Tágas, napfényes, jól felszerelt csoportszobáink és szakmailag jól felkészült óvodapedagógusaink mind a kisgyermekek egészséges fejlődését szolgálják.

A tanulási folyamatban a játékot, mint módszert alkalmazzuk. A játék a legfőbb tevékenységi eszköz és az ebben rejlő lehetőségeket használjuk ki a részfunkciók fejlesztésére.
Tudatosan fejlesztjük, logikus gondolkodásukat, szókincsüket, kommunikációs készségüket.
Külön odafigyeléssel készítjük fel gyermekeinket az iskolai életre.
 
Annak érdekében, hogy a legjobbat tudjuk nyújtani az óvó karjaink közé került kicsiknek, ápoljuk szakmai kapcsolatainkat, tapasztalatot és tudást cserélünk.
 
Kiemelt feladatunk az egészséges életmódra nevelés.
Mozgáskottát, a mozgásfejlesztésnek ezt az új módszerét 2004-ben vezettük be óvodánkba. A városban egyedül alkalmazzuk ezt a módszert. Olyan tervszerű és hatékony eszközt kínál a pedagógusainknak, melynek segítségével a játékos foglalkozások keretében a gyermekek testi és értelmi képességeik fejleszthetők.
A Mozgáskotta nem csak a tornaszobában alkalmazható, hanem a mindennapok során a csoportszobákban a játékidő alkalmával, így a szabad mozgás a mindennapok élményévé válhat.

2008 februárjában új, jól felszerelt tornaszobával gazdagodtunk, ahol jó hangulatban, egyéni fejlettségük szerint sokat mozoghatnak gyermekeink, így a mozgás, a sport, életük fontos  részévé válik. 2019-ben óvodánk udvara új játékeszközöket kapott, melyek szintén ezt a célt szolgálják. 2021 márciusában elkészült egy nagy méretű műfüves sportpálya is udvarunk tornaterem melletti részében.

Már 3 alkalommal 2013-ban, 2017-ben és 2021-ben elnyertük a "Zöld óvoda" címet, így fontos feladat számunkra a környezettudatos magatartás megalapozása, fejlesztése.  
 
A szülőkkel együtt működve, a családi nevelést kiegészítve szolgáljuk a gyermekek egészségének megőrzését, védelmét.
 
Értékeink közvetítésével egy olyan útravalót kívánunk adni a kisgyermekeinknek, melyet helyesen használva a jövőben egy egészséges életutat tudjanak bejárni.

                                                                Gálikné Túri Andrea 
                                                                  tagóvoda vezető